candle

Den dag videnskaben begynder at studere ikke-fysiske fænomener, vil den gøre flere fremskridt på ét årti end i alle de foregående århundreder af sin eksistens. For at forstå den sande natur af universet, må man tænke i termer som energi, frekvens og vibration.
- Nikola Tesla

I det sidste stykke tid, har fysikere udforsket samspillet mellem den menneskelige bevidsthed og strukturen i fysiske ting. Forskerne er begyndt at erkende, at alt i universet er lavet af energi. Kvantefysikere har opdaget, at de fysiske atomer består af hvirvlende energi, der konstant drejer og vibrerer. Stof er på sit allermindste observerbare niveau, energi, og den menneskelige bevidsthed er forbundet til det - og den menneskelige bevidsthed kan påvirke dets adfærd og endda omstrukturere det.

Denne artikel handler om, hvordan tanker, intentioner, bøn og andre former for bevidsthed, direkte kan påvirke vores fysiske, materielle verden. Bevidstheden kan være en stor faktor, i forhold til at skabe forandring på planeten. Det at sende healing, bøn, kærlige tanker, gode intentioner, og lignende kan have en stærk indflydelse på det, som du retter disse intentioner imod.

Alt, hvad vi kalder virkeligt består af ting, der ikke kan betragtes som virkelige.

- Niels Bohr

# 1. Placeboeffekten

Det er veldokumenteret, at vi kan styrke vores helbred, blot ved at tro på noget. Placebo-effekten er defineret som målbar, observerbar eller følt forbedring i helbred eller adfærd, der ikke kan henføres til en given medicinsk eller operativ behandling. Forsøg viser, at man kan behandle forskellige lidelser ved hjælp af helbredende tanker. Mange undersøgelser har vist, at placebo-effekten er reel og yderst effektiv.

I en Baylor School of Medicine undersøgelse, så man på operation af patienter med svære og invaliderende smerter i knæet.
Patienterne blev inddelt i tre grupper; A: Kirurgerne barberede den beskadigede brusk i knæet af hos denne gruppe. B: I denne gruppe, skyllede man knæleddet ud, og fjernede alt det materiale, der mentes at være årsag til inflammationen. Begge disse processer (A og B) er standard operationer for mennesker, der har alvorligt gigtplagede knæ. C: Den tredje gruppe fik en "falsk" operation, patienterne blev kun bedøvet og narret til at tro, at de rent faktisk havde fået en knæ operation. Patienterne i denne gruppe, fik foretaget et snit og sprøjtet saltvand ind i knæet. Derefter syede man snittet sammen og operationen var afsluttet.
Alle tre grupper gennemgik samme genoptrænings proces, og resultaterne var forbavsende. Placebogruppen forbedrede sig lige så meget, som de to andre grupper, der var blevet opererede.

En artikel offentliggjort i 2002 i The American Psychological Association’s Prevention & Treatment by University of Connecticut psykologi professor Irving Kirsch med titlen “The Emperor’s New Drugs,” gjorde nogle mere chokerende opdagelser.
Han opdagede, at 80 % af virkningen af antidepressive midler, målt i kliniske forsøg, kunne tilskrives placebo-effekten.

# 2. Tanker og intentioner ændrer den fysiske struktur i vand

Eksperimenter over de sidste fire årtier har undersøgt, om den menneskelige intention alene, kan påvirke vands egenskaber.

Dette spørgsmål har cirkuleret i et stykke tid i den alternative verden, fordi den menneskelige krop består af ca. 60-80 % vand. Ifølge Institute of Noetic Sciences, mener forskere som blandt andet Masaru Emoto, at det kan påvises, at vand påvirkes af bevidsthed, ved at undersøge de iskrystaller der dannes, af det påvirkede vand.

Konsekvente resultater peger på den idé, at positive intentioner har tendens til at producere symmetriske, velformede, æstetisk tiltalende krystaller, og negative intentioner har tendens til at producere asymmetriske, dårligt formede og utiltrækkende krystaller.

Hvis tanker og følelser kan gøre dette ved vand, så prøv at forestille dig, hvordan de kan påvirke os som mennesker.

Undersøgelsens resultat stemmer overens med en anden undersøgelse, der undersøgte den rolle som intention og tro havde på humøret, på dem der drak te.
Den undersøgte, om det at drikke te "behandlet" af munke med gode intentioner, ville have en større effekt på humøret, end det at drikke almindelig te. Undersøgelsen blev udført som dobbelt-blind forsøg med tilfældige betingelser, og resultaterne viste sig positive.

# 3. Det globale bevidstheds eksperiment /Random Number Generator

Random Number Generator - forkortet til RNG - er et computerprogram, der er designet til at komme op med en række tilfældige tal. Man kan sammenligne det med at slå plat eller krone, slå med en terning eller trække et spillekort.

The Global Consciousness Project (Det globale bevidstheds eksperiment) er et internationalt, tværfagligt projekt mellem flere forskere og ingeniører, som startede på Princeton University, i samarbejde med Institute of Noetic Sciences. Det indsamler konstant data fra et verdensomspændende netværk af fysiske Random Number Generatorer, der er placeret over hele kloden. Man har samlet disse data siden 1998.

Vores formål er at undersøge subtile sammenhænge, der kan afspejle tilstedeværelsen og aktiviteten af bevidsthed i verden. Vores hypotese er, at der vil være struktur i det, der burde være tilfældige data - en struktur der er forbundet med store globale begivenheder, der optager vores sind og vores hjerter.

Generatorerne er følsomme over for og reagerer på enkeltpersoners intentioner - med andre ord, påvirkes de af bevidsthed. De reagerer også på markante forskydninger i opmærksomhed som forekommer i deres miljø. Det er normalt at registrere orden i højdepunkterne under begivenheder der har stor opmærksomhed og som vækker følelser. De største effekter der nogensinde er registreret af det globale bevidstheds projekt, er under store verdensbegivenheder, som 9/11.
Andre store registreringer har fundet sted ved valg af præsidenter, tsunamier og ved dødsfald af offentlige personer.

Disse resultater åbner for store spørgsmål om bevidsthedens natur, og dens forbindelse til vores fysiske, materielle virkelighed.

# 4. Kvante dobbeltspalte-eksperimentet

Kvante dobbeltspalte-eksperimentet (Consciousness and the double-slit interference pattern) er et godt eksempel på, hvordan bevidsthed og den fysiske, materielle verden er forbundet.
Dette eksperiment er blevet udført flere gange, for at udforske bevidsthedens rolle i forhold til udformningen af den fysiske virkeligheds natur.

I dette forsøg bruger man et dobbelt-spaltet optisk system, til at teste bevidsthedens mulige rolle, i forhold til sammenbruddet af kvante bølge-funktionen. Det lyder indviklet, men det er let at forstå hvad der menes, når man ser denne korte video:

Iagttageren virker ikke bare forstyrrende, på det der bliver målt, iagttageren skaber resultatet. Vi tvinger elektronen til at tage en bestemt position. Vi producerer selv resultaterne af eksperimentet, alene ved at iagttage det.

En grundlæggende konklusion af den nye fysik erkender, at observatøren skaber virkeligheden. Som observatør er vi personligt involveret i skabelsen af vores egen virkelighed. Fysikere bliver tvunget til at indrømme, at universet er en "mental" konstruktion.

Strømmen af ny viden er på vej mod en ikke-mekanisk virkelighed; universet er mere begyndt at ligne en stor tanke, end en stor maskine. Sindet synes ikke længere at være en tilfældig ubuden gæst i den fysiske verden, vi bør snarere se det som skaberen og herskeren i den fysiske verden.
Kom over det, og accepter den indiskutable konklusion. Universet er immaterielt, mentalt og spirituelt.

- R. C. Henry, "The Mental Universe" Nature 436: 29,2005

# 5. Clairvoyante eksperimenter i samarbejde mellem CIA og Stanford University

Remote viewing, (kan oversættes til fjernskuen), er en afart af clairvoyance, hvor en person er i stand til at se skjulte eller fjerne steder ved hjælp af sine clairvoyante evner.

Personen kan beskrive afsides, geografiske steder på en afstand af op til adskillige hundrede tusinde kilometer (og mere). Dette koncept er blevet bevist, demonstreret og dokumenteret mange gange.

I 1995 afklassificerede og godkendte CIA frigivelsen af dokumenter, der fortalte om deres deltagelse i programmet, der varede i mere end 25 år.

For eksempel var Ingo Swann - en af deltagerne i dette forsøg - i stand til at se specifikke ringe omkring Jupiter, før NASA tog billeder af dem, med deres pioner 10 rumsonde. Dette er dokumenteret i forskningen.

Enkeltpersoner var også i stand til at se ting og personer i separate værelser, der var helt blokeret fra deres daværende fysiske placering.

# 6. Statsligt sponsorerede psykokinese eksperimenter

Psykokinese er når man ændrer på ting, ved tankens kraft. Psykokinese omfatter den mulige indflydelse fra den menneskelige bevidsthed, på fysiske eller biologiske systemers adfærd eller processer.

Psykokinese omfatter flere underklasser, en af dem er telekinese; når man ved tankens kraft flytter genstande.

I et eksempel på et eksperiment udført på Pentagon, blev deltagerne undervist i Psykokinese, og hvordan de selv kunne udføre psykokinese, på forskellige metal ting, som gafler og skeer. Enkeltpersoner var i stand til helt at bøje eller vride deres metal prøver, uden at bruge fysisk kraft overhovedet.
Vi får brug for en fysik teori om bevidsthed og psychotronics, sammen med flere eksperimentelle data, for at opdage de fysiske mekanismer, der ligger bag Psykotronisk manipulation af materie.

"Bent the spoon" - klip fra filmen The Matrix:

# 7. Teleportation

Teleportation er flytning af en genstand direkte fra ét sted til et andet, uden at genstanden bevæger sig gennem det mellemliggende rum.
Mest kendt er teleportering måske blevet fra tv-serien og filmene Star Trek (1966-), hvor man anvender en "stråle" til teleporteringen; kommandoen "beam me up" er blevet en fast vending, også uden for Star Trek-fanskaren.

Jeg fandt ud af, sammen med flere kolleger både i og uden for regeringen, at teleportation er videnskabeligt undersøgt og dokumenteret af det amerikanske forsvarsministerium.

- Eric Davis, Ph.D, FBIS

En artikel trykt i Kina i september 1981, i tidsskriftet Ziran Zazhi med titlen "Some Experiments on the Transfer of Objects Performed by Unusual Abilities of the Human Body" beskriver, at ’talentfulde børn' er i stand til at forårsage teleportation af små, fysiske objekter fra ét sted til et andet.
Genstandene omfatter ure, hestefluer, andre insekter, radio mikro-sendere, lysfølsomt papir og andet. Deltagerne har ikke rørt ved tingene på forhånd. Forsøgene er blevet udført under både blinde og dobbeltblinde forhold, og de involverede forskere kommer fra forskellige gymnasier og sektorer i det amerikanske forsvarsministerium.

En anden undersøgelse er blevet udført af the Aerospace Medicine Engineering Institute in Beijing, i juli 1990 og offentliggjort i den kinesiske avis Somatic Science samme år.
Denne undersøgelse rapporter om adskillige forsøg dokumenteret med høj hastigheds video optagelser, som viser hvordan ting som nødder, tændstikker, søm, piller og andet bevæger sig gennem forseglede papirkonvolutter, forseglede glasflasker og rør, forseglede plastikbeholdere og andet, uden at disse beholdere bliver brudt.

# 8. Videnskaben om hjertet

Hjertet skaber det største elektromagnetiske felt der produceres af kroppen. Forskere har analyseret dette felt, og resultaterne har vist, at følelsesmæssig information er kodet ind i feltet.
Det vil sige, at når vores følelser ændres, ændrer vi også de oplysninger, der er kodet ind i det elektro-magnetiske felt, der udstråles af hjertet. Dette påvirker de mennesker der er omkring os. Når vi har følelser som medfølelse, kærlighed, taknemmelighed og forståelse, slår hjertet med en harmonisk rytme, der smitter af på vores omgivelser.

Du kan læse mere om videnskaben om hjertet på Institute of HeartMath

Videnskaben er begyndt at bevæge sig i en retning af, at tanker, følelser og bevidsthed spiller en meget vigtig rolle, i forhold til vores virkelighed, og i hvilken retning forandringen af vores liv på jorden ændres. Alene det at tænke over dette, kan bidrage til at styrke det massive skift i bevidsthed, der sker i vores tid.

Find din indre ro, vær fred, vær kærlighed – at tale, handle og leve dit liv ud fra en sådan tilstand, spiller en meget vigtig rolle, i ændringen af verden i en positiv retning.

Kilde

Frit oversat fra Science proves that human consciousness and our material world are intertwined: see for yourself

 
 

Måske vil du også finde disse artikler interessante:

Hjælp fra den spirituelle verden, med englekort, orakelkort og tarot

Denne artikel handler om orakelkort - hvilke kortsæt har jeg i oraklet og kan man bevise videnskabeligt, at det ikke er tilfældigt, hvilket kort man trækker.

Læs Hjælp fra den spirituelle verden, med englekort, orakelkort og tarot

girl 1562025 1920 lille

Sjælskontakt i hverdagen

Jo mere du husker, sanser og forbinder dig med din sjæl, des mere vil dens vibration manifestere sig ned igennem dit jeg og din krop i dine daglige gøremål.

Læs Sjælskontakt i hverdagen

intuition lille

10 ting intuitive mennesker gør anderledes

Vores intuition er der altid, uanset om vi er bevidste om den eller ej. Men kan vi høre den indre stemme? Er vi opmærksomme? Eller lever vi et liv, der spærrer vejen til vores intuition? Hvis du vil styrke din intuition, kan du gøre disse ting mere bevidst i dit liv.

Læs 10 ting intuitive mennesker gør anderledes

planet lille

Der sker noget ekstraordinært i verden

De fleste af os har ikke helt indset, at der sker noget ekstraordinært. I denne artikel vil jeg beskrive 8 tegn på den forandring der sker i verden nu.

Læs Der sker noget ekstraordinært i verden

plants 1 lille

6 forskelle mellem religion og spiritualitet

At fortælle folk at du er spirituel - men ikke religiøs - kan blive mødt med forvirring. Og hvis du selv føler du mangler ord, til at forklare forskellen tydeligt, er du ikke ene om den følelse. Her en liste over 6 ting jeg mener adskiller spiritualitet fra religion.

Læs 6 forskelle mellem religion og spiritualitet

buddha lille2

Sådan genkender du en autentisk spirituel lærer

Der er rigtig mange mennesker der tilbyder spirituel og alternativ undervisning og /eller behandling - men kvaliteten er blandet, og det kan være svært at vurdere, hvad der er godt. Her er 14 spørgsmål du kan tænke over, for at blive mere afklaret omkring hvilke kriterier du lægger vægt på, i forhold til god kvalitet.

Læs Sådan genkender du en autentisk spirituel lærer

fantasy lille

Test dine clairvoyante evner

I øvelserne kan du teste dig selv for tre ud af de fire klassiske ESP-evner. Der er syv simple øvelser. I en øvelse kan du prøve, om du ved tankens kraft kan få computeren til at vise et billede, hver gang den vender et kort.

Læs Test dine clairvoyante evner

intuition lille

Styrk din intuition i dagligdagen

Ønsker du en bedre kontakt til dine intuitive evner? Her er en række forslag, til hvordan du kan styrke din intuition i dagligdagen.

Læs Styrk din intuition i dagligdagen

Inkarnerede Engle og stjernemennesker

Har du nogensinde tænkt på, om du er et englemenneske eller et stjernemenneske? Ved du hvad forskellen er? I denne artikel får du de 5 tegn, der indikerer om du er det ene eller det andet.

Læs Inkarnerede engle og stjernemennesker

hereafter

5 film om spirituelle evner

Her er fem film jeg anbefaler. Her er både uhygge, humor og drama - men alle 5 film handler om mennesker med spirituelle evner.

Læs 5 film om spirituelle evner

candle lille

Tanker og følelser påvirker den fysiske verden

Denne artikel beskriver 8 videnskabelige forsøg, der viser hvordan tanker, følelser og bevidsthed, påvirker vores fysiske, materielle verden.

Læs Tanker og følelser påvirker den fysiske verden

lotus lille

5 Forhindringer på den spirituelle vej

I dag har vi fantastiske muligheder for at udvikle os spirituelt - men samtidig er der mange ting der virker distraherende, og som kan lokke os væk fra den spirituelle sti, hvis vi ikke er opmærksomme på dem.

Læs 5 Forhindringer på den spirituelle vej

universe lille

3 faser i udviklingen af den menneskelige ånd

Udviklingen af den menneskelige ånd begynder med egoet eller "mig" og ender i det frie rum af bevidsthed.

Læs 3 faser i udviklingen af den menneskelige ånd

fingerlille

7 effektive metoder der styrker din spirituelle bevidsthed

De store religioner har nogle effektive og gennemprøvede spirituelle redskaber tilfælles, og i dag bliver de underbygget af videnskaben, i at de virker.

Læs 7 effektive metoder der styrker din spirituelle bevidsthed

woman2 lille

12 måder til at få adgang til alternative virkeligheder

Hele vores liv er et kapløb, hvor vi jager efter vores ønsker og uopfyldte drømme. De dybere dimensioner er altid til stede i vores liv, men vi mister kontakten med dem på grund af vores manglende årvågenhed.

Læs 12 måder til at få adgang til alternative virkeligheder

silent lille

Ryd op med Feng Shui

Det er vigtigt at have et hjem som du føler dig godt tilpas i. Har du nemt ved at finde dine ting? Ved du hvad du har, hvor mange og hvor det er? Kan du slappe af i dit hjem? Er dit hjem en tryghedsbase, der giver dig ro og lader din energi op?

Læs Ryd op med Feng Shui

droem4

Klare drømme - kan du styre hvad der sker i dine drømme?

Når du klardrømmer er du bevidst om at du drømmer, og du kan styre hvad du gør i dine drømme. Du kan for eksempel kommunikere med din sjæl, finde løsninger på problemer eller heale dig selv.

Læs Klare drømme - kan du styre hvad der sker i dine drømme?

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved