chakraer og planeter

Når man taler om vandmandens tidsalder, og menneskehedens udvikling efter årtusindskiftet (efter år 2000), er en af hovedstenene at hele menneskeheden gennemgår et bevidsthedsskift, hvor vores tænke-, handle- og tale-mønstre, bevæger sig væk fra at være drevet af frygt, og i stedet bevæger sig hen i mod en bevidsthed, der er drevet af, hvad der føles godt og rigtigt.

Set ud fra et spirituelt synspunkt, hænger det sammen med den globale udvikling af menneskehedens chakrasystem.

Mange systemer bruger idéen om centre, chakraer eller hjul som en del af menneskets energisystem. Antallet af chakraer varierer, alt efter hvilket system det er. Det mest velkendte er det hinduistiske system med 7 chakraer, men der er andre, for eksempel de 11 chakraer i Kabbalaen - og de 9 chakraer i Human Design.

I Vesten er det mest udbredt med ideen om 7 chakraer, og det svarede i tiden før 1781, til det antal af planeter, der var synlige for det blotte øje.

D. 13. marts 1781 opdagede Sir William Herschel planeten Uranus, og det falder sammen med at menneskeheden siden 1781 har udviklet sig fra Saturns cyklus på 28,6 år, til Uranus’ cyklus på 84 år. Samtidig har menneskets energisystem udviklet et chakra mere. Overgangen skete ikke øjeblikkeligt, da sådan noget tager lang tid, men år 1781 var højdepunktet for overgangen.

Det 7-centrede menneske havde i 1781 nået højdepunktet af, hvad der kunne opnås på det mentale plan - det vil sige i forhold til vores udvikling af strategisk, lineær og mental tænkning - via pandechakraet. Menneskehedens potentiale for bevidsthed har siden da udviklet sig ud over denne tanke-centrerede dominans som er forbundet med pandechakraet, selv om de fleste mennesker i dag, stadig lever i en fastlåsthed på dette tidligere udviklingstrin.

Skiftet til at menneskeheden er begyndt at følge Uranus' cyklus, betyder i praksis, at gennemsnitsmennesket er begyndt at leve et længere liv. Under Saturns cyklus (før 1781) var du en fuldt udviklet voksen, når du fyldte 15 år, og du var gammel, når du var ældre end 30. Du var sandsynligvis blevet bedsteforælder inden da, og du startede selv med at få børn lige efter puberteten. Med Uranus’ cyklus er denne tidsramme blevet kraftigt udvidet. I dag er du i virkeligheden stadig en ung kvinde eller mand indtil du fylder 30. Du betragtes ikke som gammel, før i slutningen af tresserne (hvis du gør), og den dato bliver hele tiden skubbet længere og længere frem.

Endnu en planet - Neptun - blev opdaget d. 23. september 1846 af Johann Gottfried Galle, efter at eksistensen af en 'ny' planet var blevet forudsagt gennem matematiske beregninger, af Urbain Joseph Le Verrier og John Couch Adams. Opdagelsen af de 2 'nye' planeter, er forbundet med udviklingen af 2 nye chakraer, i menneskets energisystem.

Selvom vi nu har 9 chakraer, er vi stadig midt i udviklingen fra et 7-centret menneske og til et fuldt udviklet 9-centret menneske. Før hele forandringen er gennemgået, skal vores solar plexus ændres helt, så det bliver til et ‘klart’ bevidstheds center. Det er blevet forudsagt, at det først vil være efter år 2027, at vi fuldt ud forstår at bruge vores 9 chakraer, til deres nye muligheder.

Som menneske har vi i dag miltchakraet, som centrum for vores intuition og overlevelse. Efterhånden som vores solar plexus udvikler sig, vil det blive vores nye kilde til intuition. Det betyder, at vi er på vej væk fra at blive drevet af frygt, til en bevidsthed, der er drevet af kærlighed - en bevidsthed der understøtter os i at gøre, hvad der føles godt og rigtigt. I den nye tid vi kommer ind i, vil det ikke længere være acceptabelt at mennesker sulter, at der er krig, eller at der er lidelse generelt.

Med bevidsthedsskiftet vil vi udvikle os hen imod at leve som mennesker, der oplever at glæde og støtte, er vores alle sammens naturlige tilstand, at vi er dybest set er ét, og at vores tankemønstre er en afgørende del af vores evne til at samarbejde.

Vi står bogstaveligt talt på kanten af en helt ny måde at være menneske på.

Os der lever lige nu, har den vigtige opgave, at sætte skub i udviklingen af de nye muligheder for menneskeheden.

Men for at give vores bidrag til denne overgang, skal vi hver især opfylde vores unikke roller - uden forvrængning og uden at blive hængende i frygt og gamle mønstre. Hvis du forestiller dig, at den kollektive bevidsthed om overflod kan vejes og måles, er menneskehedens grundlæggende tankemønstre om at der er mangel og ikke nok til alle, i dette øjeblik tungest. Men i takt med at flere mennesker begynder at opleve personlig overflod i deres eget liv, des mere vil den kollektive bevidsthed vægte mod det grundlæggende tankemønster, at der i virkeligheden er overflod – at der er nok til alle, hvis bare vi forvalter ressourcerne med konstruktiv visdom. Og jo mere vil vi bevæge os mod en verden, hvor dette bliver til virkelighed for flere og flere mennesker.

Det arbejde du gør for at opdage og udtrykke dit eget individuelle og sande selv, er det vigtigste arbejde, du kan gøre for både dig selv og planeten. Når du elsker dig selv og lever et autentisk liv, vil du på alle planer få et liv der er mere tilfredsstillende, succesfuldt og fredfyldt, og du vil på den måde være med til at bidrage fuldt ud, med at skabe en ny verden med varig fred og overflod for alle.

En Human Desing Analyse kan være en vigtig hjælp til at gøre dette i praksis, da den netop sætter fokus på, at leve i overensstemmelse med dit autentiske jeg.

 
 

Har du læst de andre artikler om Human Design:

kronechakra lille

Kronechakraet og din kosmiske dørvogter

Gennem kronechakraet modtager vi information og inspiration fra det kosmiske bevidsthedsfelt. Det danner et pres i kronechakraet, der presser på for at vi skal søge efter mening i livet. Det presser på for at skabe klarhed og indsigt – i alt fra de helt små hverdagsspørgsmål, til de helt store eksistentielle spørgsmål.
Læs Kronechakraet og din kosmiske dørvogter

pandechakra lille

Pandechakraet og mesterkirtlen

Pandechakraet arbejder konstant med at bearbejde fortiden og med at forsøge at forholde sig til nuet og forberede sig på fremtiden. Den mentale bevidsthed kan fange os i tanker der går endeløst i ring, fordi de mentale hjul aldrig holder op med at snurre.
Læs Pandechakraet og mesterkirtlen

halschakra lille

Halschakraet - udtryk din indre sandhed

Halschakraet er centrum for forandring og forvandling, og det regulerer også, hvor synlige vi er i verden, og hvilken form for opmærksomhed vi får. Lyd og bevægelse, er begge centrale kendetegn for halschakraet, og begge dele gør dig bemærket (på den gode eller den dårlige måde).
Læs Halschakraet - udtryk din indre sandhed

Er dine chakraer åbne eller lukkede?

Et åbent center kan være en vidunderlig kilde til visdom og empati, mens de lukkede centre giver dig fasthed og pålidelighed.
Læs Er dine chakraer åbne eller lukkede?

hjertechakra lille

Hjertechakraet - grundlaget for selvværd og selvtillid

I hjertechakraet ligger grundlaget for selvværd og selvtillid. Når vi føler selvværd, kan vi bevæge os gennem verden med selvtillid, og en følelse af at være et værdsat, og værdifuldt medlem af samfundet – og til gengæld modtage materiel og personlig støtte.
Læs Hjertechakraet - grundlaget for selvværd og selvtillid

Identitetschakraet - forbindelse til sjælen

Identitetschakraet virker som et kompas, som viser os hvem vi er, hvor vi er og hvad vi bliver guidet til. Det har at gøre med grænser, og afgør hvad der er relevant og passende og hvad der ikke er. Det er et center, der giver forbindelse til sjælen.
Læs Identitetschakraet - forbindelse til sjælen

Solar plexus chakraet - følelser er vigtige pejlemærker

I vores kultur forbinder vi ofte bevidsthed med tanker og med hovedet. I Human Design er solar plexus et vigtigt bevidsthedscenter. Vores følelser er vigtige pejlemærker og vores følelser fortæller om vores liv er godt som det er, eller om der er noget der skal forandres.
Læs Solar plexus chakraet - følelser er vigtige pejlemærker

Menneskehedens udvikling fra frygt mod kærlighed

Efterhånden som vores solar plexus udvikler sig, vil det blive vores nye kilde til intuition. Det betyder, at vi er på vej væk fra at blive drevet af frygt, til at være drevet af, hvad der føles godt og rigtigt. I den nye tid vi kommer ind i, vil det ikke længere være acceptabelt at mennesker sulter, at der er krig, eller at der er lidelse generelt.
Læs Menneskehedens udvikling fra frygt mod kærlighed

Miltchakraet - velvære, intuition og overlevelse

Kilden til at have det godt, kommer fra miltchakraet. Jo mere vi er i balance med vores miltchakra, des mere vil vi være fuldt ud til stede i nuet, og des bedre tilpas vil vi føle os.
Læs Miltchakraet - velvære, intuition og overlevelse

Sakralchakraet - kilden til liv

Sakralcentret er kilde til livets kraft. Det skaber den frugtbarhed der får en ny virksomhed til at blomstre, den livlige summen til en fest, og det giver overflod i det daglige liv.
Læs Sakralchakraet - kilden til liv

Rodchakraet - tilskyndelse til handling

Rodchakraet ansporer os til at engagere os, udvikle os, tilpasse os, og til at få os igennem livets sværeste udfordringer.
Læs Rodchakraet - tilskyndelse til handling

De 9 centre

I følge Human Design har mennesket 9 chakraer, og vores fødselstidspunkt bestemmer om vores chakraer er åbne eller lukkede. De åbne og de lukkede chakraer, fungerer på to vidt forskellige måder.
Læs De 9 centre

At leve autentiskt

Det modsatte af det autentiske jeg, kan man kalde for ikke-selvet. Hvis dit ikke-selv får lov, vil det lede dig ad alle mulige afveje, der fører dig længere og længere bort fra din egen livsvej og lykke, og som i sidste ende giver følelsen af tomhed og meningsløshed.
Læs At leve autentiskt

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved