Rodchakraet - tilskyndelse til handling

rodchakra

Nøgleord: Pres, stress, drive, ambitioner, adrenalin og kundalini

Ikke-selv tema: Har altid travlt, i et evigt forsøg på at slippe af med pres og stress

Rodchakraet giver os en følelse af at have jordforbindelse, og af at være rodfæstet og grundfæstet.

Rodchakraet er ligesom kronechakraet et prescenter. Kronechakraet virker som et pres til at besvare spørgsmål, mens rodchakraet presser på, for at få os til at engagere os, udvikle os, tilpasse os, og til at få os igennem livets sværeste udfordringer.

Rodchakraet er en igangsætter

Rodchakraet er forbundet med adranalinsystemet, som giver os en kraftfuld energi, der er nødvendig for at leve et fysisk liv og udvikle os. Rodchakraet skaber en grundliggende igangsættende kraft, der giver energi til det pres, der driver de fysiske livsprocesser. Rodchakraet ansporer os til at engagere os, udvikle os, tilpasse os, og til at få os igennem livets sværeste udfordringer.

Hvis dit rodchakra er lukket, vil du have din egen helt bestemte måde at tackle pres og stress på.

Hvis dit rodchakra derimod er åbent, vil du være fleksibel i forhold til hvordan du tackler stress - du vil også have en tendens til at forstærke den stress som andre mennesker omkring dig har, og mærke den, som om den var din egen stress. Dette kan få dig ind i et mønster, hvor du presser dig selv, i et forsøg på at komme af med stressen – men det er ikke konstruktivt, for det vil i virkeligheden kun resultere i mere stress.

  • Kan du skelne mellem hvilket pres der kommer fra dig selv, og hvilket pres der kommer fra andre?
  • Kan du skelne mellem hvilke former for pres du bør reagere på, og hvilke du bør give slip på?

Det er vigtigt at lade pres som ikke er relevant for dig, passere igennem dig. En metode til at slippe det pres du mærker og opsamler fra din omverden, er at bruge tid i naturen, særligt skove, og særligt granskove har en udrensende effekt, men naturen som helhed er gavnlig. Den vil hjælpe dig med at genfinde din egen naturlige tilstand af indre fred.

Kæmp eller flygt

Rodchakraet er forbundet med kæmp eller flygt mekanismen.

Når vi bliver forskrækkede reagerer vores krop øjeblikkeligt, ved at binyrerne afgiver adrenalin til blodet. Dette får mavemusklerne til at stoppe fordøjelsen, øjnene spiles ud og kredsløbet begynder at sende masser af iltet blod til arme og ben. Kroppen fokuserer sin energi på, at give maksimal energi til at kæmpe eller flygte.

Dette pres kan få os til at løbe hurtigere end normalt, hvis det er nødvendigt. Denne proces er meget nyttig i situationer af kortere varighed, men forhøjede niveauer af stress over længere perioder, kan være skadeligt, på grund af det ekstra pres, det lægger på kroppen.

I dag har den stress vi oplever ofte mentale eller følelsesmæssige årsager, det er sjældent at vi har brug for at kæmpe eller flygte. Det betyder at vi ikke bruger vores forhøjede adrenalin kick til at tackle situationen. Under længere perioder med stress, belaster man kroppen mere end den kan klare, da kroppen oplever et konstant pres på alle organer. Det siger sig selv, at det ikke er sundt konstant at være i høj alarmberedskab, for så kan kroppen ikke fordøje, regenere og vedligeholde sig selv optimalt.

Stress og angst er ikke negativt i sig selv. Det giver essentiel energi til hele vores livsproces. Vi vil gennem hele livet jævnligt opleve pres fra de to prescentre, men presset er designet til at gå væk igen, når faren er ovre. Presset bør passere igennem os, både presset fra kronecentret og fra rodcentret. Pres og stress er en del af det at være menneske, og det er meget nyttigt til at skubbe os videre til næste fase, men det er ikke noget, der skal være der permanent - det skal kun være en midlertidig tilstand.

Når vi lever i en sund balance med dette center, med hverken for meget, og heller ikke for lidt stress, opnår vi en følelse af vitalitet og livskraft, der føles som ren livsglæde.

Hvis du vil vide om dit rodchakra er åbent eller lukket, og hvad det betyder for dig, kan du bestille en personlig Human Design analyse her.

 
 

Har du læst de andre artikler om Human Design:

kronechakra lille

Kronechakraet og din kosmiske dørvogter

Gennem kronechakraet modtager vi information og inspiration fra det kosmiske bevidsthedsfelt. Det danner et pres i kronechakraet, der presser på for at vi skal søge efter mening i livet. Det presser på for at skabe klarhed og indsigt – i alt fra de helt små hverdagsspørgsmål, til de helt store eksistentielle spørgsmål.
Læs Kronechakraet og din kosmiske dørvogter

pandechakra lille

Pandechakraet og mesterkirtlen

Pandechakraet arbejder konstant med at bearbejde fortiden og med at forsøge at forholde sig til nuet og forberede sig på fremtiden. Den mentale bevidsthed kan fange os i tanker der går endeløst i ring, fordi de mentale hjul aldrig holder op med at snurre.
Læs Pandechakraet og mesterkirtlen

halschakra lille

Halschakraet - udtryk din indre sandhed

Halschakraet er centrum for forandring og forvandling, og det regulerer også, hvor synlige vi er i verden, og hvilken form for opmærksomhed vi får. Lyd og bevægelse, er begge centrale kendetegn for halschakraet, og begge dele gør dig bemærket (på den gode eller den dårlige måde).
Læs Halschakraet - udtryk din indre sandhed

Er dine chakraer åbne eller lukkede?

Et åbent center kan være en vidunderlig kilde til visdom og empati, mens de lukkede centre giver dig fasthed og pålidelighed.
Læs Er dine chakraer åbne eller lukkede?

hjertechakra lille

Hjertechakraet - grundlaget for selvværd og selvtillid

I hjertechakraet ligger grundlaget for selvværd og selvtillid. Når vi føler selvværd, kan vi bevæge os gennem verden med selvtillid, og en følelse af at være et værdsat, og værdifuldt medlem af samfundet – og til gengæld modtage materiel og personlig støtte.
Læs Hjertechakraet - grundlaget for selvværd og selvtillid

Identitetschakraet - forbindelse til sjælen

Identitetschakraet virker som et kompas, som viser os hvem vi er, hvor vi er og hvad vi bliver guidet til. Det har at gøre med grænser, og afgør hvad der er relevant og passende og hvad der ikke er. Det er et center, der giver forbindelse til sjælen.
Læs Identitetschakraet - forbindelse til sjælen

Solar plexus chakraet - følelser er vigtige pejlemærker

I vores kultur forbinder vi ofte bevidsthed med tanker og med hovedet. I Human Design er solar plexus et vigtigt bevidsthedscenter. Vores følelser er vigtige pejlemærker og vores følelser fortæller om vores liv er godt som det er, eller om der er noget der skal forandres.
Læs Solar plexus chakraet - følelser er vigtige pejlemærker

Menneskehedens udvikling fra frygt mod kærlighed

Efterhånden som vores solar plexus udvikler sig, vil det blive vores nye kilde til intuition. Det betyder, at vi er på vej væk fra at blive drevet af frygt, til at være drevet af, hvad der føles godt og rigtigt. I den nye tid vi kommer ind i, vil det ikke længere være acceptabelt at mennesker sulter, at der er krig, eller at der er lidelse generelt.
Læs Menneskehedens udvikling fra frygt mod kærlighed

Miltchakraet - velvære, intuition og overlevelse

Kilden til at have det godt, kommer fra miltchakraet. Jo mere vi er i balance med vores miltchakra, des mere vil vi være fuldt ud til stede i nuet, og des bedre tilpas vil vi føle os.
Læs Miltchakraet - velvære, intuition og overlevelse

Sakralchakraet - kilden til liv

Sakralcentret er kilde til livets kraft. Det skaber den frugtbarhed der får en ny virksomhed til at blomstre, den livlige summen til en fest, og det giver overflod i det daglige liv.
Læs Sakralchakraet - kilden til liv

Rodchakraet - tilskyndelse til handling

Rodchakraet ansporer os til at engagere os, udvikle os, tilpasse os, og til at få os igennem livets sværeste udfordringer.
Læs Rodchakraet - tilskyndelse til handling

De 9 centre

I følge Human Design har mennesket 9 chakraer, og vores fødselstidspunkt bestemmer om vores chakraer er åbne eller lukkede. De åbne og de lukkede chakraer, fungerer på to vidt forskellige måder.
Læs De 9 centre

At leve autentiskt

Det modsatte af det autentiske jeg, kan man kalde for ikke-selvet. Hvis dit ikke-selv får lov, vil det lede dig ad alle mulige afveje, der fører dig længere og længere bort fra din egen livsvej og lykke, og som i sidste ende giver følelsen af tomhed og meningsløshed.
Læs At leve autentiskt

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved