Miltchakraet - velvære, intuition og overlevelse

miltchakra

Nøgleord: Immunsystem, helbred, intuition, instinkt, smag, overlevelse. Velvære og basal frygt.

Ikke-selv tema: Holder jeg fast på noget eller nogen, selv om det ikke længere er godt for mig?

Miltchakraet er et af de tre bevidstheds-chakraer - de andre to er solar plexus og sakralchakraet. Miltens bevidsthed er en intuitiv form for bevidsthed. Med den bevidsthed følger en indbygget overlevelsesmekanisme, og en ’velvære’ følelse, der stråler ud indefra.

Miltchakraet giver os en grundlæggende bevidsthed i forhold til overlevelse. Miltchakraet sikrer overlevelse gennem en konstant opmærksomhed over for farer. Når der ikke er tegn på fare, giver det os en grundlæggende velvære følelse.

Hvis dit miltchakra er lukket, har du altid adgang til miltens velvære følelse, og miltens årvågne intuition.

Hvis dit miltchakra er åbent, vil du være sensitiv i forhold til dit helbred og hvordan din krop føles. Du har potentiale for at blive vis i forhold til hvad og hvem der er sund, og hvordan sundhed kan opnås og vedligeholdes.

At have det godt

Kilden til at have det godt, kommer fra miltchakraet. Her har vi egenskaber som at være fuldt ud til stede i nuet, et lyst og let sind, lethed til latter, spontanitet og mod. Den eksistentielle og intuitive bevidsthed - bevidstheden om alt hvad der foregår i nuet - guider os til at navigere sikkert gennem livet, mens den på et fysisk plan, konstant renser giftstoffer og negative vibrationer og minder ud af kroppens system.

Dette chakra reagerer med en øjeblikkelig, instinktiv advarsel om alt der kan true vores velbefindende, som for eksempel mad, steder, mennesker og handlinger. Advarslen kan vise sig som frygt, og frygten for overlevelse resulterer i en konstant årvågenhed.

Når der ikke bliver registreret nogle former for farer, reagerer milten med sin stærke følelse af velvære. Generelt kan man sige, at jo bedre man er i kontakt med sit miltchakra, og jo mere man stoler på dets intuitive beskeder - og reagerer på dem, des mere velvære vil man føle.

Velværet påvirker ikke kun en selv, men stråler ud gennem auraen, og påvirker alle der er omkring os.

Overlevelse

Miltchakraets tema handler om at bruge sine sanser, til at sikre overlevelse. Milten bruger alle sanser som en indre radar, der konstant scanner, registrerer og spontant reagerer på det som det registrerer.

I dette chakra bliver der ikke tænkt og filosoferet - det handler om overlevelse og om at have det godt. Det er her, de røde lamper begynder at blinke, og giver en øjeblikkelig advarsel om, hvad der kunne være farligt ved andre mennesker eller ved en situation.

Lyd, smag og lugt

Vores sanser hjælper os til at afgøre, hvad der er sundt og godt for os, og hvad der ikke er. Vores sanser hjælper os til at tage pålidelige beslutninger. Miltchakraet er direkte forbundet til både syn, hørelse, lugt, smag, følelse og intuition - også kaldet den 6. sans.

Nuet

Miltchakraet fungerer kun i nuet. Når du har en ‘intuitiv fornemmelse’ om noget, er følelsen som regel kortvarig. Den kan komme som et lyn fra en klar himmel, og være væk med det samme igen. Det er derfor, det er så let at overhøre sin intuitive fornemmelse og komme til at gøre noget der er i modstrid med ens intuition - og fortryde det senere!

Frygt

Miltchakraet er et af de tre bevidsthedschakraer, og dermed et af de chakraer, der gør det muligt for os at være bevidste om vores oplevelser i livet. Med bevidsthed følger frygt og bekymring, og frygten i miltchakraet handler overordnet om overlevelse og om at have det godt.

De 7 former for miltfrygt, som hører til miltens 7 porte er: frygten for utilstrækkelighed, frygten for fremtiden, frygten for fortiden, frygten for at tage ansvar, frygten for fejltagelser, frygten for autoriteter og frygten for døden. Hvor stærkt disse former for frygt påvirker dig, afhænger af hvilke porte der er lukkede i dit diagram.

Når man erkender frygten - både dens advarsler og dens begrænsninger - giver det mulighed for at overleve og føle sig godt tilpas med livet i nuet.

Immunsystemet

Biologisk er dette chakra forbundet til immunsystemet; det tackler fremmedlegemer, virus og potentielle sygdomme.

Hvis du vil vide om dit miltchakra er åbent eller lukket, og hvad det betyder for dig, kan du bestille en personlig Human Design analyse her.

 
 

Har du læst de andre artikler om Human Design:

kronechakra lille

Kronechakraet og din kosmiske dørvogter

Gennem kronechakraet modtager vi information og inspiration fra det kosmiske bevidsthedsfelt. Det danner et pres i kronechakraet, der presser på for at vi skal søge efter mening i livet. Det presser på for at skabe klarhed og indsigt – i alt fra de helt små hverdagsspørgsmål, til de helt store eksistentielle spørgsmål.
Læs Kronechakraet og din kosmiske dørvogter

pandechakra lille

Pandechakraet og mesterkirtlen

Pandechakraet arbejder konstant med at bearbejde fortiden og med at forsøge at forholde sig til nuet og forberede sig på fremtiden. Den mentale bevidsthed kan fange os i tanker der går endeløst i ring, fordi de mentale hjul aldrig holder op med at snurre.
Læs Pandechakraet og mesterkirtlen

halschakra lille

Halschakraet - udtryk din indre sandhed

Halschakraet er centrum for forandring og forvandling, og det regulerer også, hvor synlige vi er i verden, og hvilken form for opmærksomhed vi får. Lyd og bevægelse, er begge centrale kendetegn for halschakraet, og begge dele gør dig bemærket (på den gode eller den dårlige måde).
Læs Halschakraet - udtryk din indre sandhed

Er dine chakraer åbne eller lukkede?

Et åbent center kan være en vidunderlig kilde til visdom og empati, mens de lukkede centre giver dig fasthed og pålidelighed.
Læs Er dine chakraer åbne eller lukkede?

hjertechakra lille

Hjertechakraet - grundlaget for selvværd og selvtillid

I hjertechakraet ligger grundlaget for selvværd og selvtillid. Når vi føler selvværd, kan vi bevæge os gennem verden med selvtillid, og en følelse af at være et værdsat, og værdifuldt medlem af samfundet – og til gengæld modtage materiel og personlig støtte.
Læs Hjertechakraet - grundlaget for selvværd og selvtillid

Identitetschakraet - forbindelse til sjælen

Identitetschakraet virker som et kompas, som viser os hvem vi er, hvor vi er og hvad vi bliver guidet til. Det har at gøre med grænser, og afgør hvad der er relevant og passende og hvad der ikke er. Det er et center, der giver forbindelse til sjælen.
Læs Identitetschakraet - forbindelse til sjælen

Solar plexus chakraet - følelser er vigtige pejlemærker

I vores kultur forbinder vi ofte bevidsthed med tanker og med hovedet. I Human Design er solar plexus et vigtigt bevidsthedscenter. Vores følelser er vigtige pejlemærker og vores følelser fortæller om vores liv er godt som det er, eller om der er noget der skal forandres.
Læs Solar plexus chakraet - følelser er vigtige pejlemærker

Menneskehedens udvikling fra frygt mod kærlighed

Efterhånden som vores solar plexus udvikler sig, vil det blive vores nye kilde til intuition. Det betyder, at vi er på vej væk fra at blive drevet af frygt, til at være drevet af, hvad der føles godt og rigtigt. I den nye tid vi kommer ind i, vil det ikke længere være acceptabelt at mennesker sulter, at der er krig, eller at der er lidelse generelt.
Læs Menneskehedens udvikling fra frygt mod kærlighed

Miltchakraet - velvære, intuition og overlevelse

Kilden til at have det godt, kommer fra miltchakraet. Jo mere vi er i balance med vores miltchakra, des mere vil vi være fuldt ud til stede i nuet, og des bedre tilpas vil vi føle os.
Læs Miltchakraet - velvære, intuition og overlevelse

Sakralchakraet - kilden til liv

Sakralcentret er kilde til livets kraft. Det skaber den frugtbarhed der får en ny virksomhed til at blomstre, den livlige summen til en fest, og det giver overflod i det daglige liv.
Læs Sakralchakraet - kilden til liv

Rodchakraet - tilskyndelse til handling

Rodchakraet ansporer os til at engagere os, udvikle os, tilpasse os, og til at få os igennem livets sværeste udfordringer.
Læs Rodchakraet - tilskyndelse til handling

De 9 centre

I følge Human Design har mennesket 9 chakraer, og vores fødselstidspunkt bestemmer om vores chakraer er åbne eller lukkede. De åbne og de lukkede chakraer, fungerer på to vidt forskellige måder.
Læs De 9 centre

At leve autentiskt

Det modsatte af det autentiske jeg, kan man kalde for ikke-selvet. Hvis dit ikke-selv får lov, vil det lede dig ad alle mulige afveje, der fører dig længere og længere bort fra din egen livsvej og lykke, og som i sidste ende giver følelsen af tomhed og meningsløshed.
Læs At leve autentiskt

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved