Kend dig selv - og bliv mere autentisk

maske

En af de vigtigste intentioner med Human Design, er at hjælpe mennesker til at finde og komme i balance med deres sande, autentiske selv. Når vi ikke lever i overensstemmelse med vores autentiske selv, er vi det man i Human Design kalder vores ikke-selv. Hvilke sider vi viser andre når vi lever udfra vores ikke-selv, er noget som kan defineres og beskrives i en Human Design analyse.

I Human Design diagrammet er der 9 geometriske symboler, der svarer til de 9 chakraer. Når et chakra er farvet rødt, gult, grønt eller brunt, er det lukket og når det er farvet hvidt, er det åbent. Det er gennem de åbne chakraer, at vores ikke-selv kommer til udtryk.

Vores åbne chakraer afspejler andre mennesker og vores omverden, de afspejler ikke os selv, eller vores egne behov. Gennem vores åbne chakraer bliver vi let påvirket af vores omgivelser, miljø, samfund og andre menneskers meninger. Men meningen med vores liv er ikke, at vi skal leve et liv dikteret efter ydre påvirkninger. Vi er her for at have vores egen individuelle og personlige livsrejse, men det kan vi kun få, ved at eksperimentere med at være os selv.

Vores lukkede chakraer repræsenterer de egenskaber vi er født med, og de ændres ikke - de repræsenterer ‘hvem vi er’. De fortæller om sider af os som er unikke og genkendelige og som vi udstråler gennem vores aura. Vores naturlige måde at tage beslutninger på, er altid baseret på vores lukkede chakraer.

Det sande, autentiske selv står for sund adfærd, som følge af at leve i overensstemmelse, med vores sande jeg. Med sand-selv adfærd er vores åbne chakraer ikke bare ubevidste autoriteter, men i stedet centre for bevidst visdom og indsigt.

Ikke-selvets strategier

Diagrammet her viser hvilke temaer ikke-selvet har, i de forskellige chakraer.

Hvis ikke-selvet får lov, vil det lede dig på alle mulige afveje, og uanset hvor spændende det kan virke, er det tidsrøvere, der fører dig længere og længere bort fra din egen livsvej og lykke, og som i sidste ende giver følelsen af tomhed og meningsløshed.

ikke selv autentisk

Vil du vide mere om Human Design?

Så kan du bestille din personlige Human Design analyse her.

Du kan også læse mere om Human Design, i artiklerne herunder.

 
 

Har du læst de andre artikler om Human Design:

De 4 typer

I Human Design findes der 4 typer, som har hver sin type aura. Din type giver dig en større forståelse af hvordan du fungerer bedst, hvordan du påvirker andre, og hvordan andre påvirker dig.

Læs De 4 typer

De 7 former for indre autoritet

Alle har en indre autoritet, som virker som et indre kompas, der fortæller os, om noget er godt for os, eller ej. Vores indre autoritet er en form for bevidsthed, der går udover hvad vi kan nå frem til med vores tanker i hovedet.

Læs De 7 former for indre autoritet

De 9 centre

I følge Human Design har mennesket 9 chakraer, og vores fødselstidspunkt bestemmer om vores chakraer er åbne eller lukkede. De åbne og de lukkede chakraer, fungerer på to vidt forskellige måder.

Læs De 9 centre

Menneskehedens udvikling fra frygt mod kærlighed

Efterhånden som vores solar plexus udvikler sig, vil det blive vores nye kilde til intuition. Det betyder, at vi er på vej væk fra at blive drevet af frygt, til at være drevet af, hvad der føles godt og rigtigt. I den nye tid vi kommer ind i, vil det ikke længere være acceptabelt at mennesker sulter, at der er krig, eller at der er lidelse generelt.

Læs Menneskehedens udvikling fra frygt mod kærlighed

Er dine chakraer åbne eller lukkede?

Et åbent center kan være en vidunderlig kilde til visdom og empati, mens de lukkede centre giver dig fasthed og pålidelighed.
Læs Er dine chakraer åbne eller lukkede?

Identitetschakraet - forbindelse til sjælen

Identitetschakraet virker som et kompas, som viser os hvem vi er, hvor vi er og hvad vi bliver guidet til. Det har at gøre med grænser, og afgør hvad der er relevant og passende og hvad der ikke er. Det er et center, der giver forbindelse til sjælen.

Læs Identitetschakraet - forbindelse til sjælen

Hvordan er Human Design opstået?

Hele Human Design systemet blev givet til Robert Alan Krakower, under en mystisk oplevelse han havde i 1987.

Læs mere og se filmen hvor Robert Alan Krakower (Ra) fortæller om sin oplevelse Hvordan er Human Design opstået?

Kend dig selv - og bliv mere autentiskt

Det modsatte af det autentiske jeg, kan man kalde for ikke-selvet. Hvis dit ikke-selv får lov, vil det lede dig ad alle mulige afveje, der fører dig længere og længere bort fra din egen livsvej og lykke, og som i sidste ende giver følelsen af tomhed og meningsløshed.

Læs Kend dig selv - og bliv mere autentiskt

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved