waiting

Sorg er en meget kraftfuld følelse, der nemt kan overvælde mennesket - derfor har alle kulturer haft hellige sorg-ritualer, til at hjælpe mennesket, til at komme igennem sorgen.

Ritualer kan hjælpe mennesket gennem forandringsprocesser, overgange, stød og tab - men i vores moderne verden, har mange af os mistet vores betydningsfulde forbindelser, til de rituelle traditioner, der hjælper os med at skabe et helligt rum - til bearbejdelse af det chok, som kan opstå efter død og tab.

Vi har flyttet vores døde ud af vores stue og ind i et kapel, og familien samles ikke længere for at våge over den døde - og vi har langsomt mistet vores forbindelse til lokalsamfundets sørgeritualer.

Mennesker kan stadig finde på at skabe helligdomme på ulykkessteder (lægge blomster og sætte lys), så det er tydeligt, at vi stadig har en stærk, underbevidst kapacitet til sorgritualer. Heldigvis kan vi skabe nye og meningsfulde sorgritualer for os selv og vore kære, selv om vi har mistet forbindelsen til vores kulturarv.

Traditionelle begravelsesritualer

I de fleste begravelsestraditioner, er der visse elementer der går igen. Der er normalt et "bevis på den døde", uanset om det er den faktiske kiste, urne eller krop, et billede eller en samling af genstande, der er forbundet med den døde person. De sørgende samles næsten altid i grupper adskilt fra helligdommen, og dem tættest på den døde får en ærefuld placering, tættest på det hellige. Musik bliver ofte brugt til at stemme rummet til sorg, og folk taler ofte til de sørgende, om de døde.

Når de sørgende er forenet i deres fælles erindring om de døde - med deres historier, deres sorger, deres sange, deres latter og deres beklagelser - bevæger de sig fremad enkeltvis og viser deres opmærksomhed direkte til det hellige (kisten i kirken eller i graven). Når de sørgende har gjort deres endelige farvel, vender de enten tilbage til området for sorg (kirken) og lukker ritualet med sang eller prædiken, eller tager videre og samles for at dele mad og fællesskab.

Sorgritualernes betydning 

Hvert aspekt af et sorgritual hjælper til at afgrænse de døde fra de levende - ved at skabe et helligt rum for de døde og et helligt fællesskab for de sørgende - som hjælper de sørgende, til at holde fast i denne verden. Hvis disse rituelle aspekter bliver overset, bliver afgrænsningen sløret, og de sørgende risikerer at krydse over til et mellemsted, hvor de ikke rigtigt giver slip på deres døde eller deltager fuldt ud i livet igen. Uden sunde ritualer, bliver mange sørgende, og deres kære afdøde, fanget i en slags mellemverden.

Ritualer er til for at hjælpe os med at navigere og overleve de nødvendige (og nogen gange smertelige) overgange i vores liv. Vores uheldige adskillelse fra meningsfyldte ritualer, fratager os ikke bare vores fællesskab med andre mennesker og med det hellige, men også vores evne til at leve, elske, føle og sørge helt. De fleste af os har deltaget i begravelsesceremonier, men jeg tror meget få af os virkelig har oplevet fuldt at give slip på vores tab og vores kære afdøde til den næste verden - fordi vi ikke har fået den tid, eller den plads, som det kræver at gøre det dybe sorgarbejde. Det eneste sørgeritual er begravelsen, som ofte varer et par timer, og det er simpelthen ikke tid nok for de sørgende, til at skabe et ægte fælles rum, eller vise den fulde respekt til de døde.

Sobonfu arbejder med indfødte vestafrikanske sorgritualer. Disse sorgritualer varer i 3 dage. På hendes hjemmeside kan du se hvor i verden der holdes fælles sorgritual og du kan også en købe en række bøger om emnet.

Kilde: Grief: The deep river of the soul af Karla McLaren

 
 

Alle artikler om sorg

love 1536226 1920 lille

Det bedste du kan gøre for en person der sørger

Når du ønsker at hjælpe en ven eller elsket i sorg, er den første reaktion ofte, at vi forsøger at ”pynte” på situationen. Men i stedet for at virke som en trøst, kan det i virkeligheden gøre det værre.

Læs Det bedste du kan gøre for en person der sørger

beach 1406324 1920 lille

Det bedste du kan sige til en person i sorg

Det kan være svært at vide, hvad man skal sige, for at trøste en person der sørger. Her er nogle forslag, som kommer fra en diskussion på facebook, hvor mange forskellige mennesker, gav deres mening. 

Læs Det bedste du kan sige til en person i sorg

4 myter om sorg

Sorg er en personlig og meget individuel oplevelse. Hvordan du sørger afhænger af mange faktorer, herunder din personlighed, din livserfaring, din tro, og hvad der er mistet.

Læs 4 myter om sorg

regn 2 lille

Sorg: en undervurderet følelse

I vores kultur er det normalt at undgå at føle sorg. Man kan miste sine kære, uden at være i stand til virkelig at føle eller behandle sit tab. Sorg bliver alt for ofte undertrykt og undervurderet.

Læs Sorg: en undervurderet følelse

sorg lille

Sorgens 5 faser

Sorgens fem faser er fem naturlige reaktioner, der hjælper os til at lære at leve med vores tab. Modellen gælder en hver form for sorg og personligt tab, og er en hjælp til at forstå, at vores følelser og reaktioner er normale.

Læs Sorgens 5 faser

rain drops lille

Sorg tager tid

Sorg kommer når vi føler en kærlighed som vi ikke kan give videre. Vi sørger over at have mistet, over ikke at skulle opleve det mistede igen. Alle mennesker bliver udsat for sorger i løbet at deres liv.

Læs Sorg tager tid

sorg 2

Sorg og ritualer

Sorg er en meget kraftfuld følelse, der nemt kan overvælde mennesket - derfor har alle kulturer hellige sorg-ritualer, til at hjælpe igennem sorgen.

Læs Sorg og ritualer

sorg 3 lille

Hvis sorgen ikke vil ende

Det er meget vigtigt at skelne mellem at være fanget i sorg,fordi din sorgproces endnu ikke er gennemlevet eller at være fanget i sorg, fordi sorgen er blevet fastlåst.

Læs Hvis sorgen ikke vil ende

sorg 6 lille

At hjælpe andre i sorg

Den første retningslinje for at hjælpe et andet menneske i sorg, er ikke at haste ind og forsøge at trække dem ud af sorgen - ikke at prædike eller filosofere over døden, fortiden eller fremtiden.

Læs At hjælpe andre i sorg

sorg 5 lille

At gennemleve sorg

Ved at skabe et alter eller et helligt sted, kan du skabe et fokuspunkt for din sorg og nogle grænser mellem dig og dit tab - uden at blive adskilt fra sorgen.

Læs At gennemleve sorg

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved