skygge2

Når vi skaber og deltager i disse skyggespil med andre, placerer vi vores fokus uden for os selv. Vi mister derved vores sunde grænser, der markerer adskillelsen mellem os og andre mennesker.

Uanset om vi hader eller beundrer andre mennesker, er det en fordrejet affære, hvor målet for vores projektion, er tvunget til at udleve vores egne skyggesider for os.

Vi vanærer også den person som er målet for vores følelser - uanset om vi hader eller beundrer personen - fordi vi ikke ser og accepterer personen, som det han /hun er - som et almindeligt, fejlbarligt menneske.

Heldigvis findes der måder at opløse vores skyggespil, og det kan endda være interessant og bekræftende at gøre det.

Lær af din skygge

Du kan selv lave et meget effektivt skyggearbejde - og det er ganske nemt. Du laver simpelthen bare to lister.

Liste nummer et:

  • Vælg en person du beundrer - skriv navnet øverst på listen
  • Lav en liste over alle de kvaliteter, du beundrer denne person for

Liste nummer to:

  • Vælg herefter en person, du bare ikke kan udstå - skriv navnet øverst på listen
  • Lav en liste over alle de egenskaber personen har, der gør at du ikke kan udstå ham /hende.

Når du er færdig med dine lister, vil du i den første liste se et spejlbillede af dine egne inderste, skjulte ønsker - drømme, håb, talenter og evner. I første omgang er det måske svært at tro, men det er sandt. Hvis du vender dig til tanken og forestiller dig at du fylder dig selv med disse dejlige kvaliteter, vil du være i stand til at begynde at integrere dem i dit liv.

På samme måde, vil liste nummer to, være et spejlbillede af de sider, du ikke har været i stand til at udtrykke eller leve ud på en konstruktiv måde.

Prøv at se på disse sider med nye øjne. Hvilke positive kvaliteter ligger der gemt her?

Hvis du kan se på disse kvaliteter med nye øjne og derefter gøre plads til disse kvaliteter inde i dig selv, vil du begynde at integrere mistede sider af dig selv og blive et mere helt menneske.

skygge

De centrale spørgsmål: Hvad vil ud af min skygge og være en accepteret del af mig? Hvad skal integreres?

Når du begynder at integrere dine skyggesider, bliver du mindre tynget af din skygge og du bliver derfor mindre tilbøjelig til at være tvangspræget eller aggressiv over for andre. Du vil også blive bedre til at tolerere mennesker, der tidligere ville irritere digog din evne til ægte empati vil stige markant.

Når du føler at had, foragt, vrede eller beundring stiger op inde i dig, så spørg dig selv, "Hvad er det ved denne person, som jeg reagerer på? Hvilken væsentlig del af mig - hvilke aspekter eller talenter - har jeg brug for at integrere i mig selv?"

Bliv så opmærksom på grænserne mellem dig og den anden, adskil hvad der er dit og hvad der ikke er dit. Flyt dit blik fra den anden person til dig selv, og begynd på dit skyggearbejde.

Beundring og had i hjernen

Sammenhængen mellem had og beundring (også kaldet romantisk kærlighed) er et begreb, vi møder i kunst, poesi og dybdepsykologi, men forbindelsen kan også spores i vores hjerne.

Neurobiologerne Semir Zeki og John Paul Romaya fra University College, London, har scannet hjernerne hos mennesker, der så på et fotografi af en hadet person, og de opdagede, at hjernens had-områder, er de samme, som aktiveres i romantisk kærlighed.

En markant forskel i det mønster hjernen skaber ved følelserne kærlighed og had er, at ved kærlighed bliver store dele af hjernen, som er forbundet med bedømmelse og fornuftslutninger deaktiveret - med had er det kun en lille zone, der bliver deaktiveret.

Der er noget interessant ved denne undersøgelse: Det ser ud til, at vi er klogere når vi hader, end når vi engagerer os i beundring og romantisk kærlighed.

Her er det vigtigt at huske, at vi taler om beundringsbaseret romantisk kærlighed og ikke om ægte kærlighed. Forskellen er at ægte kærlighed ikke er en svimlende tur med projektioner og fantasier - i ægte kærlighed, kan du faktisk se og forstå din elskede som et individ med fejl, problemer og vanskeligheder, og du fortsætter alligevel med at elske ham eller hende.

Projektionsbaserede forhold er en slags spil - for når vi projicerer vores beundring eller vores had, ser vi ikke det andet menneske rigtigt - vi ser kun vores projektioner, som forblænder os og vi spiller et spil med den beundrede og med vores følelser.

Kilde

The twisted love in hatred af Karla McLaren

 
 

Flere artikler om had:

krokodille lille

Had - brug det konstruktivt

Had viser at du har at gøre med grænseoverskridelser og næsten fuldstændigt har mistet din følelse af centrering og balance.

Læs Had - brug det konstruktivt

tiger lille

Kærlighed, had og projektioner

Når vi beundrer andre mennesker, projicerer vi ofte vores bedste sider over på dem - vi lader dem besidde vores talent,vores skønhed og vores lys.

Læs Kærlighed, had og projektioner

skygge lille

Skyggearbejde - bliv mere hel

Sådan bliver du bevidst om dine skjulte evner og talenter, så du kan integrere dem og blive mere hel.

Læs Skyggearbejde - bliv mere hel

Artikler om de 5 negative grundfølelser:

lightning lille

# 1. Bliv ven med din vrede

Enhver form for vrede er dybest set udtryk for, at vi forholder os til noget, vi finder uretfærdigt. Men hvordan udtrykker man sin vrede konstruktivt, uden selv at blive uretfærdig?

Læs Bliv ven med din vrede

krokodille lille

# 2. Had - brug det konstruktivt

Had viser at du har at gøre med grænseoverskridelser og næsten fuldstændigt har mistet din følelse af centrering og balance.

Læs Had - brug det konstruktivt

rafting lille

# 3. Når frygt står i vejen

Frygt afholder os fra at leve livet fuldt ud. Jo stærkere frygten er, des mere vil den påvirke os. Men man kan lære at blive bedre til at tackle sin frygt.

Læs Når frygt står i vejen

# 4. Sorg tager tid

Sorg kommer når vi føler en kærlighed som vi ikke kan give videre. Vi sørger over at have mistet, over ikke at skulle opleve det mistede igen. Alle mennesker bliver udsat for sorger i løbet at deres liv.

Læs Sorg tager tid

ice lille

# 5. Apati og hvordan den overvindes

Apati bunder ofte i skyld og skam, som er tanken om at vi har gjort noget forkert, noget som er frygteligt og utilgiveligt. Læs hvordan du giver slip på din skyldfølelse og kommer videre.

Læs Apati og hvordan den overvindes

 KontaktNyhedsbrev | Facebook
© Copyright www.annettaagot.dk. All Rights Reserved